Επιτελική Σύνοψη Μελέτης Ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Για Την Αξιοποίηση Των Πέτρινων Κατασκευών

 Επιτελική Σύνοψη σχεδίου επιχειρησιακής δράσης του δικτύου συνεργαζόμενων φορέων σε θέματα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης για την πράξη “stonetrad”.