Δημοσκοπήσεις


Num Title Έναρξη Ψηφοφορίας Λήξη Ψηφοφορίας Κατάσταση Ψήφοι Επιλογές
1 Έχετε επισκεφτεί το κάστρο Μετσόβου; Σεπτέμβριος 5, 2014 Οκτώβριος 5, 2014 1 2
2 Have you visited the castle Metsovo? Σεπτέμβριος 8, 2014 Οκτώβριος 8, 2014 0 2
3 Avete visitato il castello Metsovo? Σεπτέμβριος 8, 2014 Οκτώβριος 8, 2014 2 2