Η ΠΕΔ Ηπείρου συμμετέχει, ως Επικεφαλής Εταίρος, με τους Ιταλικούς Carpignano Salentino και Zollino στην υλοποίηση της Πράξης «STONE AND TRADITION» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 

Οι Περιοχές Παρέμβασης της Πράξης έχουν μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά σε παραδοσιακές πέτρινες κατασκευές, όπως γέφυρες και οικισμούς. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια αναβίωση του ενδιαφέροντος για τη διατήρηση των παραδοσιακών μνημείων τόσο στην Ήπειρο όσο και την Απουλία, λόγω των δυνητικών οφελών από την εισροή του τουρισμού. Η Πράξη προέκυψε από τη συνεργασία των Εταίρων όταν από κοινού συνειδητοποίησαν την ανάγκη να αναζητήσουν χρηματοδοτικούς πόρους για μια ιδέα που για πρώτη φορά θα αξιοποιήσει πλήρως το πολιτιστικό δυναμικό των ιστορικών Πέτρινων Κατασκευών και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας.

Το Carpignano - Salentino βρίσκεται στην περιοχή της Grecia Salentina. Η Grecia Salentina είναι η περιοχή, η οποία ορίζεται από την παρουσία του ελληνόφωνου (Griko) πληθυσμού της χερσονήσου του Salento στη νότια Ιταλία, κοντά στην πόλη του Λέτσε. Αποτελείται από εννέα πόλεις και ανήκει στην επαρχία του Λέτσε. Στο Δήμο του Carpignano Salentino απαντώνται ιστορικές πέτρινες κατασκευές και μεσαιωνικά μνημεία, όπως βυζαντινές εκκλησίες (Santa Caterina - η δεύτερη μεγαλύτερη εκκλησία της Ιταλίας, φτιαγμένη από πέτρα). Το Zollino βρίσκεται επίσης στη Grecia Salentina. Πρόκειται για μια κοινότητα με κύριο χαρακτηριστικό τα παραδοσιακά, πέτρινα κτίρια (χαρακτηριστικό όλων των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Grecia Salentina). 

Οι συμμετέχοντες στην Πράξη προσδοκούν βάσιμα στην επιτυχή υλοποίησή της, η οποία θα επιδράσει θετικά στην οικονομική και πολιτιστική αναγέννηση των κοινοτήτων της Grecia Salentina, προκαλώντας ένα νέο ενδιαφέρον για τις πέτρινες κατασκευές.